Bardo – jakie atrakcje czekają na nas w tym sudeckim mieście?

Jest jedną z ciekawszych miejscowości w Sudetach. Otoczone Górami Bardzkimi miasto znane jest przede wszystkim jako ważny ośrodek pielgrzymkowy, a i turystyka na jego terenie rozwija się coraz lepiej. Jakie atrakcje turystyczne czekają tu na letników?

Czym może oczarować podróżnych Bardo?

Bardo to przede wszystkim wspaniały kościół – cenny zabytek górujący nad miastem. W jego wnętrzu nie brak cennych zabytków sztuki sakralnej, wśród których wyróżniają się wspaniałe organy. Tu również znajduje się cudowna figurka Matki Boskiej Bardzkiej, dzięki której tak często zaglądają do miasta pielgrzymki. Z myślą o ruchu pielgrzymkowym powstały też w mieście dwie kalwarie. Pierwsza z nich znajduje się na Górze Różańcowej i składa się z kaplic powstałych w pierwszej połowie XX wieku. Druga mieści się na Górze Bardzkiej.

Góra ta znana jest przede wszystkim jako rewelacyjny punkt widokowy, a jej charakterystyczne osuwisko jest doskonale widoczne z centrum miasta. Na górę tę, znaną jako miejsce maryjnych objawień, prowadzą aż trzy drogi krzyżowe: polska, czeska i niemiecka. Największą atrakcją na tej górze jest cudowne źródełko oraz znajdująca się na szczycie kapliczka. To ona przypomina o maryjnym objawieniu, do którego doszło na szczycie w XV wieku. Kościół oraz dwie kalwarie nie są jedynymi atrakcjami miasta. Bardo znane jest z ciekawej szopki ruchomej, którą można ujrzeć na terenie tutejszego sanktuarium. Ważną atrakcją jest również tutejszy klasztor oraz działająca w jego murach placówka muzealna.

To Muzeum Sztuki Sakralnej, którego ekspozycja składa się z zabytkowych obrazów, ornatów, przedmiotów liturgicznych oraz relikwiarzy. Wspaniale prezentuje się również zgromadzona w muzeum kolekcja barokowych rzeźb.

źródło: https://www.sudecki.pl/ – podróże i turystyka w Sudetach